Wędrówka V: Grass w dialogu z gdańską sztuką 17 X 2020

Od dzisiaj Gdańsk znajduje się w czerwonej strefie. Stąd publikujemy tutaj materiały do dzisiejszej wędrówki, przygotowanej przez Annę Kowalewską-Mróz. Będzie można zrealizować ją w podgrupach i indywidualnie, wirtualnie lub udając się w przestrzeń publiczną Miasta. Wkrótce także opublikujemy wprowadzenie do spaceru w wersji filmowej. Dołączymy tę trasę do planowanej wiosennej edycji wędrówek.

Handout http://grass-gdansk.org/wp-content/uploads/2020/10/Handout-V-wędrówka-Grassa-dialogi-z-gdańską-sztuką.pdf

Mapka trasy http://grass-gdansk.org/wp-content/uploads/2020/10/trasa-V-wędrówki-Grassa-dialogi-z-gdańską-sztuką.pdf

Niezmiennie zapraszamy do eksploracji Miasta inspirowanych twórczością Güntera Grassa!

Projekt dofinansowano z programu „Grassomiania 12. We want you” Gdańskiej Galerii Miejskiej oraz ze środków Miasta Gdańsk.

Konkurs fotograficzny Jesienne wędrówki z Günterem Grassem. Fotografia reporterska

Odnośnik

Uczestników Wędrówek z Günterem Grassem zapraszamy do wzięcia udziału
w konkursie na fotografię reporterską.

Fotografia to też świadek wydarzenia. I o nadsyłanie takich ujęć prosimy – dokumentujących nasze spacery, chwile odkrywania Gdańska i Kaszub grassowskimi szlakami, odczytywania przestrzeni za pomocą jego literackich kodów oraz wspólnego szukania odpowiedzi na pytania: Dlaczego głos Grassa jest i dziś tak aktualny? Dlaczego jest tak ważny dla nas, w Gdańsku i na Pomorzu?

Zainteresowanych prosimy o przesłanie do 25 października 2020 r. na adres Stowarzyszenia Güntera Grassa grass.gdansk@op.pl do 5 cyfrowych fotografii , opatrzonych nazwiskiem autora i tytułem, z zaznaczeniem tematyki spaceru i daty jego przeprowadzenia. Do zgłoszenia należy dołączyć skan wydruku wypełnionego i podpisanego Oświadczenia uczestnika konkursu,  ewentualnie w przypadku niepełnoletniego uczestnika także Oświadczenia rodzica / prawnego opiekuna dziecka.

Więcej Czytaj dalej

Wędrówki z Günterem Grassem. Zaproszenie

W ramach festiwalu Grassomania 12 zapraszamy na jesienne wędrówki z Günterem Grassem. W kolejne soboty września i października  /19 IX, 26 IX, 3 X,10 X i 17 X/ znawcy twórczości artysty poprowadzą grassowskimi szlakami Miasta i Kaszub. Będziemy odczytywać przestrzeń przez pryzmat dialogów powojennych gdańskich pisarzy z Grassem i  noblisty ze sztuką gdańską. Będziemy przemierzać Gdańsk śladami interwencji i realizacji artystycznych inspirowanych jego twórczością
w przestrzeni publicznej. Grassowskim tropem udamy się na Kaszuby. Odwiedzimy Wrzeszcz szlakiem chłopięcych inicjacji w powieściach noblisty. W drodze będziemy wspólnie szukać odpowiedzi na pytania: Dlaczego głos Grassa jest i dziś tak aktualny? Dlaczego jest tak ważny, nie tylko dla nas w Gdańsku i na Pomorzu?

Uczestników spacerów zapraszamy do konkursu na zdjęcie reporterskie z naszych wędrówek. Najlepszych 15 zdjęć wyeksponujemy w ramach wystawy fotograficznej na Uniwersytecie Gdańskim.

  • spacery są nieodpłatne
  • zróżnicowany czas trwania:
    objazd po Kaszubach 8−8,5 godziny, spacery po Gdańsku 2,5−3 godzin
  • liczba uczestników ograniczona (20−25 osób)
  • obowiązuje wcześniejsza rejestracja mailowa na adres:  grass.gdansk@op.pl  formularz zgłoszenia

Wędrówkowe kalendarium: Czytaj dalej

Wyniki konkursu „Znalezione u GG”

Dziękujemy za zgłoszenia w konkursie „Znalezione u GG”. Trzy nagrody –
2 egzemplarze „Gdańskiej encyklopedii Güntera Grassa” pod redakcją Mirosława Ossowskiego i Marka Jaroszewskiego oraz 1 egzemplarz „Günter Grass – Odpominania / Entinnerungen” pod redakcją Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk, otrzymują:

1. Grażyna Niemyjska
2. Zbigniew Walczak
3. Elżbieta Bajerska

Gratulujemy serdecznie! Dziękujemy za podzielenie się Państwa refleksjami. Nagrody wręczymy w październiku podczas corocznego spotkania Stowarzyszenia w jubileusz urodzin pisarza.

Zapraszamy do pozakonkursowego przysyłania ulubionych fragmentów twórczości Güntera Grassa oraz Państwa refleksji. Na naszym profilu FB jest dla nich zawsze miejsce 🙂

Dziękujemy za współpracę przy przeprowadzeniu konkursu Pani Magdalenie Nieczui-Goniszewskiej, kierownik biura Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku UG

Konkurs „Znalezione u GG”

Przed pięciu laty odszedł Günter Grass. Pamiętamy i wspominamy. W imieniu Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku zapraszam do wzięcia udziału w konkursie „Znalezione u GG”.

Który fragment z twórczości Güntera Grassa jest Państwu najbliższy? Może to w jego słowach odnaleźliście odpowiedzi na nurtujące pytania. Do których wersów wracacie wspominając jego postać i twórczość?

Zapraszamy do nadsyłania Państwa ulubionych fragmentów z twórczości Güntera Grassa, także wizualnej, na adres Stowarzyszenia grass.gdansk@op.pl Tekst Grassa
o objętości do ok. 1200 znaków lub zdjęcie pracy wizualnej prosimy opatrzyć kilkuzdaniowym komentarzem, dlaczego właśnie te słowa / tak praca do Państwa przemówiły/a. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja br.

Fragmenty twórczości G. Grassa wraz z komentarzami będziemy publikować na profilu facebookowym SGG. Z początkiem maja rozlosujemy wśród uczestników konkursu
dwa egzemplarze „Gdańskiej encyklopedii Güntera Grassa” i jeden egzemplarz tomu „Günter Grass – Odpominania / Entinnerungen”.

Czytaj dalej

Ultimo? Czy nasz świat zmierza do unicestwienia?

16 października 2019 roku odbył się w Sali Teatralnej budynku Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego akademicki pokaz fragmentów filmu Szczurzyca (1996)
w reżyserii Martina Buchhorna, połączony z dyskusją panelową.

Fragmenty ekranizacji (czas projekcji 30 min.) postapokaliptycznej powieści Güntera Grassa pod tym samym tytułem zaprezentowano z polskimi napisami, przygotowanymi przez studentki filologii germańskiej specjalizacji translatorskiej. Magdalena Bartkowska, Kamila Gryguś, Martyna Stanulewicz, Aleksandra Sztabnik i Patrycja Ulan pracowały pod opieką dr Marty Turskiej.

Po projekcji fragmentów filmu odbyła się dyskusja panelowa pt. „Ultimo? Czy nasz świat zmierza do unicestwienia?”. Wzięli  w niej udział prof. UG dr hab. Dorota Rancew-Sikora (UG) – socjolog i antropolog społeczny, dr Marta Turska (UG) – kulturoznawca, językoznawca i tłumaczka oraz prof. dr hab. Leszek Żyliński  (UMK) – germanista, literaturoznawca, specjalizujący się w historii niemieckiej literatury, kultury i idei XIX−XXI wieku. Dyskusję poprowadziła dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (UG) – germanistka, literaturoznawca z antropologicznym zacięciem, prezes Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku.

Czytaj dalej

„Pomiędzy swojskością a obcością” − wystawa fotograficzna i debata na UG

W październiku 2019 w budynku Neofilologii UG można było zobaczyć wystawę fotograficzną Pomiędzy swojskością i obcością. Obrazowanie nastroju Kaszub. Fotografie powstały podczas objazdu studyjnego po Kaszubach studentów antropologii kulturowej/etnografii z Johannes Gutenberg Universität w Moguncji w maju 2018,
w których brali udział także studenci filologii germańskiej i etnofilologii kaszubskiej UG.

Nie mogło się obyć bez Güntera Grassa, gdyż to jego twórczość i działalność ukształtowała obraz Kaszub  w świadomości niemieckiej. Dla studentów pełnił roę jednego z dooropenerów do kaszubskiego świata. W ramach projektu odbyły się także polsko-niemieckie warsztaty literackie nt. Obraz Kaszub i Kaszubów w twórczości Güntera Grassa (prowadzenie Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk).

Projekt „nauczanie poprzez badanie” realizowały antropologia kulturowa/etnografia na JGU w Moguncji i filologia germańska na UG (Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza), we współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem Güntera Grassa, z etnofilologią kaszubską (Centrum Języka i Kultury Kaszubskiej UG) oraz Instytutem Kaszubskim.

Czytaj dalej

Spotkanie integracyjne w Waplewie

A w Waplewie słońce mamy
Na grassiaków tu czekamy
Przybywajcie przyjaciele
Bo atrakcji będzie wiele
Lipiec idzie krokiem sporym
Doktoranty, Profesory
Nuże pędem do Waplewa
Gdzie historie szepczą drzewa
Zatem drzwi stoją otworem
Wasz Matteo – con amore.

Odpowiadając na powyższe zaproszenie Macieja Kraińskiego, kierującego Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim, członkowie Stowarzyszenia wraz
z rodzinami spotkali się 6 lipca 2019 na Ziemi Sztumskiej. Gospodarz oprowadził nas po pałacu, dzieląc się opowieściami o nim i jego mieszkańcach, a następnie usiedliśmy do stołu zastawionego przywiezionymi przez uczestników potrawami.

 

Wernisaż wystawy „Pomiędzy swojskością a obcością” w Moguncji

25 czerwca 2019 roku w centrum wystawienniczym Schule des Sehens [Szkoła Patrzenia] na terenie kampusu Johannes Gutenberg Universität w Moguncji odbył się wernisaż wystawy fotograficznej  Pomiędzy swojskością a obcością. Obrazowanie nastroju Kaszub / Zwischen Eigen und Fremd. Stimmungsbilder der Kaschubei, realizowanego przez studentów antropologii kulturowej z Moguncji przy udziale studentów filologii germańskiej z Uniwersytetu Gdańskiego. Po dwóch latach od opracowania koncepcji projektu Historia i rewitalizacja kultury kaszubskiej / Geschichte und Revitalisierung der kaschubischen Kultur polsko-niemiecki zespół pokazał wyniki pracy!

FotoLoft Maciej Rusinek

Czytaj dalej

Teatr gotowania „Smaki pamięci – pamięć smaków”

Kolejna edycja Teatru Gotowania wedle Güntera Grassa połączyliśmy z obchodami jubileuszu  XV-lecia istnienia Stowarzyszenia. Scenariusz jubileuszowego spektaklu literacko-kulinarnego „Smaki pamięci – pamięć smaków” bazował na treści powieści Turbot, Blaszany bębenek, Przy obieraniu cebuli oraz Skrzynka. Punktem wyjścia, prologiem, był wiersz „Czego nam brak”

[…] Naprzód? To już znamy.
Czemu nie rozwijać się w tył,
p
rędko i bez mitrężenia.
Każdemu wolno coś tam wziąć ze sobą, coś tam.

My już rozwija my się wstecz – […]

Czytaj dalej