Konferencja 2007

4-6.10.2007 odbyła się
z okazji 80. urodzin pisarza konferencja naukowa „Günter Grass. Literatura – Sztuka – Polityka”. Organizatorami byli Stowarzyszenie Güntera Grassa
w Gdańsku, Instytut Filologii Germańskiej UG, Fundacja Friedricha Eberta w Warszawie, Urząd Miasta Gdańska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Ambasada Niemiec w Warszawie i Konsulat Generalny RFN w Gdańsku oraz Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, wspierane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Urząd Miasta Gdańska, Instytut Goethego w Warszawie i Konsulat Generalny zorganizowały w Bibliotece Głównej UG debatę „Przyszłość polsko-niemieckiej pamięci dla wspólnej Europy” (na zdjęciu). Uczestniczyli w niej Günter Grass, Lech Wałęsa, Richard von Weizsäcker i prof. Stefan Meller. Debatę prowadził Adam Krzemiński.