Promocja anglojęzycznej wersji przewodnika i Nagrody Prezydenta Miasta w Dziedzinie Kultury dla jego redaktorek

Kolejne spotkanie promocyjne naszych przewodników i premiera jego anglojęzycznej wersji „Walking with Günter Grass. A Literary Mapping of the City” odbyły się 13 kwietnia 2023 roku, w ósmą rocznice śmierci pisarza w Instytucie Kultury Miejskiej. W rozmowie „wokół książki” wzięli udział Joanna Czudec, tłumaczka literatury niemieckiej, niemcoznawczyni i kierowniczka programowa Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Basil Kerski, politolog, eseista, menedżer kultury i dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności oraz Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk – literaturoznawczyni z antropologicznym zacięciem, prezes Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku i kierownik Pracowni Badań nad Narracjami Pogranicza UG, współredaktor i współautorka książki. W rozmowie podkreślano m.in. innowacyjność literaturoznawczego podejścia i język esejów, a także aktualność twórczości Grassa, który literackim mitem Gdańska zuniwersalizował doświadczenie pogranicza. Wierząc w moc sprawczą literatury traktował ją także jako medium dialogu międzykulturowego oraz społecznej interwencji, a także szczepionkę na -izmy.

Podczas promocji wręczono Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury współredaktorkom książki prof. UG dr hab. Miłosławie Borzyszkowskiej-Szewczyk i dr Marcie Turskiej „w uznaniu za charyzmę i najwyższej klasy profesjonalizm nad kształtowaniem i upowszechnianiem gdańskiej kultury. W imieniu gdańszczanek i gdańszczan dziękuję za serce i wytrwałość w szerzeniu wiedzy o dziedzictwie naszego miasta”. Nagrody wręczyła kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury w Urzędzie Miasta Gdańsk, Ewa Adamska.

Książka jest pokłosiem projektu badawczo-animacyjnego zrealizowanego przez PBnNP  i SGG z szeregiem partnerów pod kierownictwem Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk. W gronie autorów – oprócz współredaktorek – prof. dr hab. Marion Brandt, dr Anna Kowalewska-Mróz, Andrzej Mestwin Fac, prof. dr hab. Mirosław Ossowski i dr Marta Wróblewska, związani zarówno z SGG, jak i UG. Publikacja ukazała się nakładem Instytutu Kaszubskiego dzięki wsparciu Uniwersytetu Gdańskiego (w tym International Border Studies Center), Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdańsku i Urzędu Marszałkowskiego / Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku.

Print Friendly, PDF & Email