Przewodnik literacki

Nasze przewodniki zapraszają do wędrówek po Mieście!

 

Wędrówki z Günterem Grassem
Literacka kartografia Miasta
red. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk  i Marta Turska
Walking with Günter Grass
A Literary Mapping of the City
Gdańsk: Instytut Kaszubski 2022

 

Gdańsk jest nie tylko scenerią wydarzeń, ale i bohaterem powieści Güntera Grassa. Artysta stworzył literacki mit o silnej mocy oddziaływania. „Trylogią gdańską” wprowadził Miasto, Kaszuby i Pomorze do literatury światowej, nie tylko jako studium przypadku zaczadzenia faszyzmem, ale także jako pogranicze i laboratorium międzykulturowych relacji.

Przewodnik zawiera 9 tras wytyczonych przez związanych z Miastem grassoznawców – Miłosławę Borzyszkowską-Szewczyk, Marion Brandt, Andrzeja Faca, Annę Kowalewską-Mróz, Mirosława Ossowskiego, Martę Turską i Martę Wróblewską. Autorzy prowadzą po miejscach mniej lub bardziej oczywistych Wrzeszcza i Oliwy, Starego
i Głównego Miasta, Stoczni Gdańskiej oraz Kaszub.  Odczytują przestrzeń Miasta poprzez pryzmat dialogów powojennych pisarzy gdańskich z obrazem Gdańska Grassa, „odpominań” noblisty żydowskiej przeszłości miasta, jego pamięci smaków oraz głodu. Wyruszają szlakiem fascynacji Grassa architekturą i sztuką gdańską,
a także realizacji artystycznych, inspirowanych twórczością artysty w przestrzeni publicznej. Bogato ilustrowany tom zawiera także szkice tras, a dopracowana szata graficzna sprawi, że przewodnik będzie również cenną pamiątką z Gdańska.

Publikacja jest wynikiem projektu badawczo-animacyjnego, zrealizowanego przez Pracownię Badań nad Narracjami Pogranicza w Uniwersytecie Gdańskim
i Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku z szeregiem partnerów (kier. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk.

Wydano z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej, Uniwersytetu Gdańskiego (w ramach projektów IDUB: International Border Studies Center oraz „Pogranicza w dialogu. Dialogi na pograniczu. Narracje – Pamięć – Tożsamość”), Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdańsku oraz Marszałka Województwa Pomorskiego / Nadbałtyckiego Centrum Kultury.

Print Friendly, PDF & Email