Zaproszenie na otwarty wykład gościnny prof. Juliana Preece’a

Zapraszamy na otwarty wykład gościnny. Prof. Julian Preece z University of Swansea (Walia) wygłosi we wtorek 31 maja o godz. 13.15  wykład na temat  Grass geht ins Kino: Das Zeit-Problem in den Verfilmungen seiner Prosawerke (Grass idzie do Kina. Problem czasu w ekranizacjach jego powieści). Spotkanie odbędzie się w sali 168 w budynku Neofilologii (Wita Stwosza 51).

zaproszenie_plakat Julian Preece

Czytaj dalej

Zapraszamy na wykład gościnny prof. Nicole Thesz

17 maja o godz. 15.00 zapraszamy na otwarty wykład gościnny prof. Nicole Thesz z Miami University (Oxford, Ohio) pt. „Kommunikation bei Grass: Poesie und Politik der Begegnung im Gesamtwerk”.

zaproszenie_plakat Nicole Thesz

Badaczka podda refleksji znaczenie werbalnych i niewerbalnych aspektów spotkania w nowelach, powieściach i tekstach autobiograficznych Güntera Grassa. Wychodząc od „komunikatywnego imperatywu” pisarza, którego mowy i teksty stanowiły interwencję w świat polityki, Nicole Thesz wyróżniła cztery istotne okresy w komunikacji pisarza. Poczynając od „Blaszanego bębenka” po „Vonne Endlichkait” odniesie sCommunicative Event in Grass_mechanical_RS_okładka frontię m.in. do funkcji fikcyjnego oskarżenia i spowiedzi, polityczno-dydaktycznej postawy oraz interakcji potencjału przemocy i dialogicznego zbliżenia.

NNicole Theszicole A. Thesz jest profesorem germanistyki w Miami University w Oxfordzie (Ohio, USA). Jej monografia “The Communicative Event in the Works of Günter Grass: Stages of Speech 1959-2015” ukazała się w 2018 roku w wydawnictwie Camden House. Jest autorką licznych artykułów dotyczących twórczości Güntera Grassa, literatury NRD, niemieckiego filmu, baśni niemieckich i świata, ekokrytyki, jak również obrazu medycyny w literaturze.

Wykład odbędzie się hybrydowo. Profesor Thesz połączy się z nami online. Zapraszamy do sali 168 w budynku Neofilologia (Wita Stwosza 51) na Kampusie Oliwa Uniwersytetu Gdańskiego. Zgłoszenia uczestnictwa online proszę przesyłać do 16 maja na adres miloslawa.borzyszkowska@ug.edu.pl – zainteresowanym prześlemy link do spotkania.

Zaproszenie na wirtualną wędrówkę Günter Grass – Niemiec, Polak, Kaszuba czy Gdańszczanin?

Zapraszamy w piątek 19 listopada o godz. 10.00 do Oliwskiego Ratusza Kultury na wędrówkę wirtualną po dzieciństwie Güntera Grassa. Zaproszenie kierujemy zwłaszcza do uczniów szkół średnich i ostatnich klas szkół podstawowych.

Po dzieciństwie „pisarza z Wrzeszcza” oprowadzi Bożena Ptak, nauczycielka i poetka, która w 2017 roku zrealizowała ze swoimi uczniami II Zespołu Szkół Społecznych STO w Gdańsku spektakl Dawniej w Gdańsku. Widowisko inspirowane życiem i twórczością Güntera Grassa. W ramach spotkania zaprezentujemy fragmenty spektaklu oraz wspólnie poszukamy odpowiedzi na tytułowe pytanie Günter Grass – Niemiec, Polak, Kaszuba czy Gdańszczanin? Zastanowimy się nad gdańskimi splotami kulturowymi, co z nich wyniknęło i wynika do dziś.

Spotkanie poprowadzi prof. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prezes Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku.

Czytaj dalej

PoGRASSujmy – słów kilka o spacerach

17, 21 i 28 sierpnia 2021 roku odbyły się trzy spacery po historycznym centrum miasta pod wspólnym tytułem „PoGRASSujmy po Gdańsku”. Poprowadziła je dla gdańszczan oraz turystów w języku polskim i niemieckim wykładowczyni filologii germańskiej UG a także przewodniczka z wieloletnim stażem ‒ Anna Kowalewska-Mróz.  Na prośbę grupy studyjnej z Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium (Ludwig-Maximilians-Universität München) 29 sierpnia odbył się dodatkowy spacer z tego cyklu.

Motywem przewodnim spaceru śladami Güntera Grassa było z jednej strony ukazanie słuchaczom, jak mocno twórczość pisarza zakorzeniona jest w historii i przestrzeni miasta nad Motławą, a z drugiej podkreślenie uniwersalnego charakteru Gdańska w utworach noblisty.

Czytaj dalej

Zaproszenie na premierę słuchowiska

Serdecznie zapraszamy na premierę słuchowiska dokumentalnego Małgorzaty Żerwe pt. „Gdańskie re-wizyty Pana Grassa” wyprodukowanego przez Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku! Przez ostatnie miesiące Autorka pracowała na prywatnych archiwach dźwiękowych, stanowiących rejestrację kolejnych pobytów Noblisty w Gdańsku. Roboczy materiał, liczący ponad 50 godzin nagrań, obejmował wspomnienia z wydarzeń dedykowanych Grassowi, które odbywały się na przestrzeni 20 lat. Stworzone finalnie 45-minutowe słuchowisko dokumentalne, którego narratorem jest powieściowy Turbot (w tej roli wystąpił aktor gdańskiego Teatru Wybrzeże Cezary Rybiński), zaprezentujemy publicznie w sobotę, 4 września, o godz. 14.00. Wydarzenie odbędzie się w ogródku byłej restauracji Turbot w Ratuszu Staromiejskim przy ulicy Korzennej 33/35 w Gdańsku, gdzie obecnie działa Café Absinthe, który udzieli nam gościny. Do zobaczenia!

Ps. W razie niepogody zapraszamy do środka lokalu! (wejście od strony ulicy Korzennej schodkami w dół)Fot. Ewa Rachoń

Słuchowisko sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Spacery literackie_2021. Zaproszenie

Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku zaprasza na kolejną edycję spacerów literackich, inspirowanych twórczością Güntera Grassa. Odbędą się one w ramach Grassomanii 13, organizowanej przez Gdańską Galerią Miejską.

Wydarzenie obejmuje dwie formy odkrywania Miasta: Czytaj dalej

Re-wizyty Pana Grassa. Słuchowisko dokumentalne Małgorzaty Żerwe

Baśnie kończą się tylko na jakiś czas albo po zakończeniu zaczynają się na nowo.
Günter Grass, Turbot, tłum. S. Błaut, Gdańsk 1995, s. 532

Niemiecko-żydowski filozof Walter Benjamin rozumiał wspominanie jako rodzaj wytężonej pracy. Pamięć bowiem rozmywa się, zawodzi, mimowolnie zakłamuje fakty wraz z upływem czasu. Stąd też, aby odtworzyć zdarzenia z przeszłości, nie wystarczy poddać się pewnym wrażeniom czy bodźcom zmysłowym, które poprzez obrazy, zapachy, dźwięki, smaki zabierają nas do wcześniejszych doświadczeń. By scalić przeszłość,  przypominającą rozsypane puzzle, w czytelny i spójny obraz, należy – jak chce Benjamin – zagrzebać się w niej jak archeolog, odsłaniając ostrożnie i roztropnie jej kolejne warstwy, na nowo odczytywać znaczenia, jakie niesie, przemyśliwać je, kwestionować i reinterpretować. Tego rodzaju czynności, którym nieobce jest także podejście krytyczne, działają na pamięć odświeżająco, osadzając ją czytelniej we współczesnej nam rzeczywistości, czyniąc ją bardziej zrozumiałą i bliższą.

Czytaj dalej

Wędrówka V: Grass w dialogu z gdańską sztuką 17 X 2020

Od dzisiaj Gdańsk znajduje się w czerwonej strefie. Stąd publikujemy tutaj materiały do dzisiejszej wędrówki, przygotowanej przez Annę Kowalewską-Mróz. Będzie można zrealizować ją w podgrupach i indywidualnie, wirtualnie lub udając się w przestrzeń publiczną Miasta. Wkrótce także opublikujemy wprowadzenie do spaceru w wersji filmowej. Dołączymy tę trasę do planowanej wiosennej edycji wędrówek.

Handout http://grass-gdansk.org/wp-content/uploads/2020/10/Handout-V-wędrówka-Grassa-dialogi-z-gdańską-sztuką.pdf

Mapka trasy http://grass-gdansk.org/wp-content/uploads/2020/10/trasa-V-wędrówki-Grassa-dialogi-z-gdańską-sztuką.pdf

Niezmiennie zapraszamy do eksploracji Miasta inspirowanych twórczością Güntera Grassa!

Projekt dofinansowano z programu „Grassomiania 12. We want you” Gdańskiej Galerii Miejskiej oraz ze środków Miasta Gdańsk.

Konkurs fotograficzny Jesienne wędrówki z Günterem Grassem. Fotografia reporterska

Odnośnik

Uczestników Wędrówek z Günterem Grassem zapraszamy do wzięcia udziału
w konkursie na fotografię reporterską.

Fotografia to też świadek wydarzenia. I o nadsyłanie takich ujęć prosimy – dokumentujących nasze spacery, chwile odkrywania Gdańska i Kaszub grassowskimi szlakami, odczytywania przestrzeni za pomocą jego literackich kodów oraz wspólnego szukania odpowiedzi na pytania: Dlaczego głos Grassa jest i dziś tak aktualny? Dlaczego jest tak ważny dla nas, w Gdańsku i na Pomorzu?

Zainteresowanych prosimy o przesłanie do 25 października 2020 r. na adres Stowarzyszenia Güntera Grassa grass.gdansk@op.pl do 5 cyfrowych fotografii , opatrzonych nazwiskiem autora i tytułem, z zaznaczeniem tematyki spaceru i daty jego przeprowadzenia. Do zgłoszenia należy dołączyć skan wydruku wypełnionego i podpisanego Oświadczenia uczestnika konkursu,  ewentualnie w przypadku niepełnoletniego uczestnika także Oświadczenia rodzica / prawnego opiekuna dziecka.

Więcej Czytaj dalej

Wędrówki z Günterem Grassem. Zaproszenie

W ramach festiwalu Grassomania 12 zapraszamy na jesienne wędrówki z Günterem Grassem. W kolejne soboty września i października  /19 IX, 26 IX, 3 X,10 X i 17 X/ znawcy twórczości artysty poprowadzą grassowskimi szlakami Miasta i Kaszub. Będziemy odczytywać przestrzeń przez pryzmat dialogów powojennych gdańskich pisarzy z Grassem i  noblisty ze sztuką gdańską. Będziemy przemierzać Gdańsk śladami interwencji i realizacji artystycznych inspirowanych jego twórczością
w przestrzeni publicznej. Grassowskim tropem udamy się na Kaszuby. Odwiedzimy Wrzeszcz szlakiem chłopięcych inicjacji w powieściach noblisty. W drodze będziemy wspólnie szukać odpowiedzi na pytania: Dlaczego głos Grassa jest i dziś tak aktualny? Dlaczego jest tak ważny, nie tylko dla nas w Gdańsku i na Pomorzu?

Uczestników spacerów zapraszamy do konkursu na zdjęcie reporterskie z naszych wędrówek. Najlepszych 15 zdjęć wyeksponujemy w ramach wystawy fotograficznej na Uniwersytecie Gdańskim.

  • spacery są nieodpłatne
  • zróżnicowany czas trwania:
    objazd po Kaszubach 8−8,5 godziny, spacery po Gdańsku 2,5−3 godzin
  • liczba uczestników ograniczona (20−25 osób)
  • obowiązuje wcześniejsza rejestracja mailowa na adres:  grass.gdansk@op.pl  formularz zgłoszenia

Wędrówkowe kalendarium: Czytaj dalej