Zaproszenie na wykład gościnny i promocję biografii literackiej Güntera Grassa

Zapraszamy na otwarty wykład gościnny prof. Dietera Stolza pt. Autor jako wichrzyciel. O roli polityki w twórczości Güntera Grassa / Der Autor als Störenfried. Zur Rolle des Politischen bei Günter Grass. Spotkanie odbędzie się 7 listopada o godzinie 15.00 w auli 021 w budynku Neofilologia UG (Wita Stwosza 51) i połączone będzie z promocją literackiej biografii „Günter Grass. Der Schriftsteller” (dtv, 2022). Rozmowę z autorem poprowadzi prof. UG Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk.

O tematyce wykładu: Günter Grass (1927–2015) stworzył dzieło, które nie ma sobie równych pod względem jakości estetycznej, znaczenia dla polityki pamięci oraz współczesnej aktualności. Nowa książka Dietera Stolza stanowi pierwsze całościowe spojrzenie na twórczość literacką Güntera Grassa, która obejmuje wiersze, sztuki teatralne, powieści, nowele, opowiadania i autobiografie. Odczytywać można ją jako ponadgatunkową tematyczną kontynuację. Wystarczający to powód, aby podjąć dyskusję na temat filozoficznego i światopoglądowego tła, wobec którego laureat literackiej Nagrody Nobla – prowokując – stanął w opozycji.

Dieter Stolz (fot. Ulrich Janetzki),
ur. 1960 w Wolbeck w Westfalii, mieszka w Berlinie jako niezależny redaktor, wykładowca uniwersytecki
i autor. Studiował germanistykę, historię, edukację i filozofię na Uniwersytecie w Münster. Doktorat obronił na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie na podstawie dysertacji na temat twórczości literackiej Güntera Grassa. Pisarz zatrudnił go jako „tajnego detektywa” w pracy nad powieścią „Ein weites Feld” („Rozległe pole”). Czytaj dalej

I miejsce w XXIII Konkursie Literatury Kaszubskiej i o Kaszubach

Dzielimy się radością! Miłosławę Borzyszkowską-Szewczyk i Martę Turską nagrodzono w XXIII Konkursie Literatury Kaszubskiej i o Kaszubach. Za redakcję książki
 „Wędrówki z Günterem Grassem. Kartografia literacka Miasta. Przewodnik literacki” przyznano im I miejsce w kategorii Przewodniki po Kaszubach i inne publikacje promujące region (w różnych językach). Książka ukazała się nakładem Instytutu Kaszubskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Güntera Grassa
w Gdańsku.
.
Gratulujemy nagrodzonym! Zapraszamy do wędrówek z naszym przewodnikiem, który wydaliśmy także w wersji anglojęzycznej.

Nowe władze SGG kadencji 2023-2026

Na Zebraniu Walnym Członków SGG w dniu 28 czerwca wybrano nowe władze Stowarzyszenia.
Do Zarządu kadencji 2023-2026 weszły: Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk − prezes, Izabela Braun-Gwiazdowska − sekretarz, Magdalena Nieczuja Goniszewska − członek Zarządu, Marta Turska − skarbnik i Monika Wolting − wiceprezes.
Komisję Rewizyjną tworzą Maciej Kraiński, Mirosław Ossowski − przewodniczący i Ewa Rachoń, a Sąd Koleżeński Ewelina Kamińska-Ossowska, Alina Lewandowska − przewodnicząca i Magdalena Łogin.
Dziękujemy zespołowi kadencji 2020-2023! Gratulujemy wybranym i życzymy owocnego działania 2023-26!
Na Walnym Zebraniu przyjęto także jednogłośnie wniosek o wyróżnienie Macieja Kraińskiego, pierwszego prezesa SGG i wiceprezesa ostatniej kadencji, członkostwem honorowym. Gratulujemy!

Promocja anglojęzycznej wersji przewodnika i Nagrody Prezydenta Miasta w Dziedzinie Kultury dla jego redaktorek

Kolejne spotkanie promocyjne naszych przewodników i premiera jego anglojęzycznej wersji „Walking with Günter Grass. A Literary Mapping of the City” odbyły się 13 kwietnia 2023 roku, w ósmą rocznice śmierci pisarza w Instytucie Kultury Miejskiej. W rozmowie „wokół książki” wzięli udział Joanna Czudec, tłumaczka literatury niemieckiej, niemcoznawczyni i kierowniczka programowa Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Basil Kerski, politolog, eseista, menedżer kultury i dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności oraz Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk – literaturoznawczyni z antropologicznym zacięciem, prezes Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku i kierownik Pracowni Badań nad Narracjami Pogranicza UG, współredaktor i współautorka książki. W rozmowie podkreślano m.in. innowacyjność literaturoznawczego podejścia i język esejów, a także aktualność twórczości Grassa, który literackim mitem Gdańska zuniwersalizował doświadczenie pogranicza. Wierząc w moc sprawczą literatury traktował ją także jako medium dialogu międzykulturowego oraz społecznej interwencji, a także szczepionkę na -izmy.

Podczas promocji wręczono Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury współredaktorkom książki prof. UG dr hab. Miłosławie Borzyszkowskiej-Szewczyk i dr Marcie Turskiej „w uznaniu za charyzmę i najwyższej klasy profesjonalizm nad kształtowaniem i upowszechnianiem gdańskiej kultury. W imieniu gdańszczanek i gdańszczan dziękuję za serce i wytrwałość w szerzeniu wiedzy o dziedzictwie naszego miasta”. Nagrody wręczyła kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury w Urzędzie Miasta Gdańsk, Ewa Adamska.

Książka jest pokłosiem projektu badawczo-animacyjnego zrealizowanego przez PBnNP  i SGG z szeregiem partnerów pod kierownictwem Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk. W gronie autorów – oprócz współredaktorek – prof. dr hab. Marion Brandt, dr Anna Kowalewska-Mróz, Andrzej Mestwin Fac, prof. dr hab. Mirosław Ossowski i dr Marta Wróblewska, związani zarówno z SGG, jak i UG. Publikacja ukazała się nakładem Instytutu Kaszubskiego dzięki wsparciu Uniwersytetu Gdańskiego (w tym International Border Studies Center), Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdańsku i Urzędu Marszałkowskiego / Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku.

Przewodnik literacki

Nasze przewodniki zapraszają do wędrówek po Mieście!

 

Wędrówki z Günterem Grassem
Literacka kartografia Miasta
red. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk  i Marta Turska
Walking with Günter Grass
A Literary Mapping of the City
Gdańsk: Instytut Kaszubski 2022

 

Gdańsk jest nie tylko scenerią wydarzeń, ale i bohaterem powieści Güntera Grassa. Artysta stworzył literacki mit o silnej mocy oddziaływania. „Trylogią gdańską” wprowadził Miasto, Kaszuby i Pomorze do literatury światowej, nie tylko jako studium przypadku zaczadzenia faszyzmem, ale także jako pogranicze i laboratorium międzykulturowych relacji.

Przewodnik zawiera 9 tras wytyczonych przez związanych z Miastem grassoznawców – Miłosławę Borzyszkowską-Szewczyk, Marion Brandt, Andrzeja Faca, Annę Kowalewską-Mróz, Mirosława Ossowskiego, Martę Turską i Martę Wróblewską. Autorzy prowadzą po miejscach mniej lub bardziej oczywistych Wrzeszcza i Oliwy, Starego
i Głównego Miasta, Stoczni Gdańskiej oraz Kaszub.  Odczytują przestrzeń Miasta poprzez pryzmat dialogów powojennych pisarzy gdańskich z obrazem Gdańska Grassa, „odpominań” noblisty żydowskiej przeszłości miasta, jego pamięci smaków oraz głodu. Wyruszają szlakiem fascynacji Grassa architekturą i sztuką gdańską,
a także realizacji artystycznych, inspirowanych twórczością artysty w przestrzeni publicznej. Bogato ilustrowany tom zawiera także szkice tras, a dopracowana szata graficzna sprawi, że przewodnik będzie również cenną pamiątką z Gdańska.

Czytaj dalej

Zapraszamy na promocję książki „Wędrówki z Günterem Grassem. Kartografia literacka Miasta”

Zapraszamy do Ratusza Staromiejskiego na spotkanie wokół książki WĘDRÓWKI Z GÜNTEREM GRASSEM. KARTOGRAFIA LITERACKA MIASTA. W środę 14 grudnia o godz. 17.30 w Nadbałtyckim Centrum Kultury o przewodniku literackim rozmawiać będą Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Dorota Karaś i Marta Turska.

Czytaj dalej

Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2021

W roku 2021 Stowarzyszenie kolejny rok działało w warunkach pandemii. Obostrzenia sanitarne i kolejne fazy lockdownu wymogły zweryfikowanie i zmodyfikowanie planów działalności. Pomimo obiektywnych utrudnień udało nam się zrealizować szereg działań, na które jako podmiot wiodący uzyskaliśmy dwa granty na łączną sumę
35 000 zł.

Zarząd działał w składzie Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (prezes), Bogumiła Cirocka (sekretarz), Maciej Kraiński (wiceprezes), Marta Turska (skarbnik) i Marta Wróblewska (członek Zarządu). W 2021 roku Zarząd spotkał się trzykrotnie hybrydowo:  26 lutego, 12 maja i 28 października. W I połowie 2022 roku dwukrotnie – 9 lutego
i 10 maja Ze względu na obostrzenia pandemiczne kolejny rok Zebranie Walne Członków odbyło się w końcówce drugiego kwartału, tj. w dniu 9 czerwca 2021 roku.

Czytaj dalej

Zaproszenie na otwarty wykład gościnny prof. Juliana Preece’a

Zapraszamy na otwarty wykład gościnny. Prof. Julian Preece z University of Swansea (Walia) wygłosi we wtorek 31 maja o godz. 13.15  wykład na temat  Grass geht ins Kino: Das Zeit-Problem in den Verfilmungen seiner Prosawerke (Grass idzie do Kina. Problem czasu w ekranizacjach jego powieści). Spotkanie odbędzie się w sali 168 w budynku Neofilologii (Wita Stwosza 51).

zaproszenie_plakat Julian Preece

Czytaj dalej

Zapraszamy na wykład gościnny prof. Nicole Thesz

17 maja o godz. 15.00 zapraszamy na otwarty wykład gościnny prof. Nicole Thesz z Miami University (Oxford, Ohio) pt. „Kommunikation bei Grass: Poesie und Politik der Begegnung im Gesamtwerk”.

zaproszenie_plakat Nicole Thesz

Badaczka podda refleksji znaczenie werbalnych i niewerbalnych aspektów spotkania w nowelach, powieściach i tekstach autobiograficznych Güntera Grassa. Wychodząc od „komunikatywnego imperatywu” pisarza, którego mowy i teksty stanowiły interwencję w świat polityki, Nicole Thesz wyróżniła cztery istotne okresy w komunikacji pisarza. Poczynając od „Blaszanego bębenka” po „Vonne Endlichkait” odniesie sCommunicative Event in Grass_mechanical_RS_okładka frontię m.in. do funkcji fikcyjnego oskarżenia i spowiedzi, polityczno-dydaktycznej postawy oraz interakcji potencjału przemocy i dialogicznego zbliżenia.

NNicole Theszicole A. Thesz jest profesorem germanistyki w Miami University w Oxfordzie (Ohio, USA). Jej monografia “The Communicative Event in the Works of Günter Grass: Stages of Speech 1959-2015” ukazała się w 2018 roku w wydawnictwie Camden House. Jest autorką licznych artykułów dotyczących twórczości Güntera Grassa, literatury NRD, niemieckiego filmu, baśni niemieckich i świata, ekokrytyki, jak również obrazu medycyny w literaturze.

Wykład odbędzie się hybrydowo. Profesor Thesz połączy się z nami online. Zapraszamy do sali 168 w budynku Neofilologia (Wita Stwosza 51) na Kampusie Oliwa Uniwersytetu Gdańskiego. Zgłoszenia uczestnictwa online proszę przesyłać do 16 maja na adres miloslawa.borzyszkowska@ug.edu.pl – zainteresowanym prześlemy link do spotkania.