Spotkanie integracyjne w Waplewie

A w Waplewie słońce mamy
Na grassiaków tu czekamy
Przybywajcie przyjaciele
Bo atrakcji będzie wiele
Lipiec idzie krokiem sporym
Doktoranty, Profesory
Nuże pędem do Waplewa
Gdzie historie szepczą drzewa
Zatem drzwi stoją otworem
Wasz Matteo – con amore.

Odpowiadając na powyższe zaproszenie Macieja Kraińskiego, kierującego Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim, członkowie Stowarzyszenia wraz
z rodzinami spotkali się 6 lipca 2019 na Ziemi Sztumskiej. Gospodarz oprowadził nas po pałacu, dzieląc się opowieściami o nim i jego mieszkańcach, a następnie usiedliśmy do stołu zastawionego przywiezionymi przez uczestników potrawami.