Literatura ku demokracji

8 X 12.30
rozmowa Literatura ku demokracji
Florian Höllerer / Basil Kerski / Dieter Stolz / Leszek Żyliński

Tematem spotkania jest literatura jako medium dialogu i społecznej interwencji. Uczestnicy  dyskusji podejmą go w kontekście oddziaływanie Güntera Grassa i Literarisches Colloquium Berlin na kształtowanie postawy zaangażowanej powojennych pokoleń pisarzy. W debacie przybliżą ideę LCB, powołanego do życia przez Waltera Höllerera w 1963 roku jako międzynarodowe miejsce spotkań ludzi literatury oraz odniosą się do realizowanego po części z Grassem zamysłu współuczestnictwa na styku literatury i społeczeństwa obywatelskiego. Przedłużeniem tej aktywności było obywatelskie zaangażowanie Grassa w politycznej przestrzeni Republiki Federalnej od lat sześćdziesiątych XX wieku oraz jego publicystyczne i obywatelskie interwencje w najważniejszych kontrowersjach współczesności.

Florian Höllerer − tłumacz, germanista, romanista, wykładowca Uniwersytetu w Stuttgarcie. Od 2014 dyrektor Literarisches Colloquium Berlin. W latach 2000−13 dyrektor Domu Literatury w Stuttgarcie. Współredaktor licznych antologii literackich. Nagradzany za tłumaczenia literatury francuskiej. Jego dysertacja doktorska (2004) dotyczyła poezji Heinricha Heinego w interpretacji Gérarda de Nezvala.

Basil Kerski – menadżer kultury, politolog, dwujęzyczny redaktor i eseista, mieszka w Gdańsku i Berlinie. Studiował na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Członek zarządu Polskiego PEN-Clubu. Współpracował na początku swej drogi zawodowej z Literarisches Colloquium Berlin oraz domem pracy twórczej Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf. Od 1998 roku redaktor naczelny dwujęzycznego „ Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG” oraz redaktor „Przeglądu Politycznego”. Od 2011 roku kieruje Europejskim Centrum Solidarności.

Dieter Stolz – wykładowca i autor, mieszka w Berlinie. Studiował germanistykę, historię, pedagogikę i filozofię. Doktoryzował się na podstawie pracy dotyczącej twórczości Güntera Grassa. W latach 2000−6 pracował jako dyrektor programowy w Literarisches Colloquium Berlin. Autor licznych publikacji dotyczących literatury współczesnej. W latach 2011−19 odpowiedzialny za redakcję tekstów Güntera Grassa w wydawnictwie Steidl. 2015−22 redaktor czasopisma „Freipass. Forum für Literatur, Bildende Kunst und Politik”.

Leszek Żyliński – germanista, literaturoznawca, specjalizujący się w historii niemieckiej literatury, kultury i idei XIX−XXI wieku. Profesor zwyczajny w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Niemieckiej Akademii Języka i Literatury. Autor licznych publikacji, m.in. dot. polskiej recepcji twórczości Güntera Grassa. 2001–2010 współredaktor serii wydawniczej „Zrozumieć Niemcy”.  Jego ostatnie publikacje książkowe Tropy. Fragmenty i zapiski (2019) oraz Zmienne pola dialogu. Rzecz o Polakach i Niemcach (2020).

→ ECS (biblioteka) pl. Solidarności 1
wstęp wolny
rozmowa tłumaczona będzie na język polski

Organizatorzy
Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku
Europejskie Centrum Solidarności
Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza UG

Print Friendly, PDF & Email