Wędrówki z Günterem Grassem. Kartografia literacka Miasta

6 X
premiera przewodnika literackiego Wędrówki z Günterem Grassem. Kartografia literacka Miasta, red. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk / Marta Turska, wyd. Instytut Kaszubski

Gdańsk Güntera Grassa jest nie tylko scenerią wydarzeń, ale i bohaterem opowieści.  Artysta stworzył literacki mit o wielkiej mocy oddziaływania. „Trylogią gdańską” wprowadził Miasto, Kaszuby i Pomorze do literatury światowej nie tylko jako studium przypadku zaczadzenia faszyzmem, ale także jako pogranicze i laboratorium międzykulturowych relacji.

Przewodnik zawiera 9 tras wytyczonych przez związanych z Miastem grassoznawców – Miłosławę Borzyszkowską-Szewczyk, Marion Brandt, Andrzeja Faca, Annę Kowalewską-Mróz, Mirosława Ossowskiego, Martę Turską i Martę Wróblewską. Autorzy prowadzą po miejscach mniej lub bardziej oczywistych Wrzeszcza i Oliwy, Starego i Głównego Miasta, Stoczni Gdańskiej oraz Kaszub.  Odczytują przestrzeń Miasta poprzez pryzmat dialogów powojennych pisarzy gdańskich z obrazem Gdańska Grassa, „odpominań” noblisty żydowskiej przeszłości miasta, jego pamięci smaków oraz głodu. Wyruszają szlakiem fascynacji Grassa architekturą i sztuką gdańską, a także realizacji artystycznych, inspirowanych twórczością artysty w przestrzeni publicznej.

Bogato ilustrowany tom zawiera szkice tras a dopracowana szata graficzna sprawi, że przewodnik będzie również cenną pamiątką z Gdańska.

Publikacja jest wynikiem projektu badawczo-animacyjnego, zrealizowanego przez Pracownię Badań nad Narracjami Pogranicza w Uniwersytecie Gdańskim i Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku.

wydawca: Instytut Kaszubski  www.instytutkaszubski.pl
cena detaliczna: 69 zł

w sprzedaży od 6 października

Wydano z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej, Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdańsku i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

O przewodniku
Spis treści

Print Friendly, PDF & Email