Stowarzyszenie

Stowarzyszenie to poruszeni twórczością Güntera Grassa czytelnicy, których łączą wspólne cele. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia są to:

 • Podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do zbierania, dokumentowania, prezentowania materiałów literackich, krytycznych, publicystycznych plastycznych, filmowych czy fotograficznych związanych
  z twórczością Güntera Grassa i jego związkami z Gdańskiem
 • Działanie na rzecz upowszechniania inicjatyw i dokonań wywodzących się
  z ducha twórczości Güntera Grassa.
 • Wspieranie inicjatyw upamiętniających i dokumentujących historię wielonarodowego Gdańska
 • Podejmowanie  i wspieranie działań na rzecz dialogu pomiędzy narodami,
  w szczególności sąsiadującymi z Polską.
 • Upamiętnianie sylwetek wybitnych gdańszczan, których dzieła wpisały się historię europejską i światową.
 • Wymiana informacji i współpraca z innymi ośrodkami Güntera Grassa.

Print Friendly, PDF & Email