Z historii

Pomysł założenia Stowarzyszenia padł w rozmowach gdańszczanek: urodzonej
w Danzig Heidrun Mohr-Meyer z Pforzheim i Ewy Rachoń, której rodzina przyjechała do Gdańska z Wilna. Wraz z Grupą Inicjatywną złożoną z reprezentantów środowisk twórczych, naukowych, kręgów biznesu, mediów i władz Gdańska, ówczesna komisarz Targów Amberif podjęła się realizacji tego zadania.

10 grudnia 2001 roku w Klubie Aktora na ul. Mariackiej spotkały się 43 osoby poruszone twórczością Grassa. Postanowiono wówczas założyć Stowarzyszenie Güntera Grassa. Nawiązano kontakt z Domem Güntera Grassa w Lubece i uzyskano akceptację dla nazwy i założeń Stowarzyszenia. Zgodnie ze statutem celem naszego grona jest wspieranie inicjatyw zmierzających do zbierania, dokumentowania, prezentowania materiałów literackich, krytycznych, publicystycznych, plastycznych, filmowych czy fotograficznych związanych z twórczością Grassa i jego związkami
z Gdańskiem.

Po rejestracji Stowarzyszenia, w dniu 4 sierpnia 2003 r. ukonstytuował się jego  pierwszy Zarząd. Pierwszym prezesem został Maciej Kraiński, kolejnym ‒
prof. Mirosław Ossowski, a obecnym jest dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk.

Stowarzyszenie zrzesza ludzi kultury, nauki oraz edukacji. Obecnie liczy 48 członków,
w tym trzech członków honorowych (stan z czerwca 2020 roku). Posiada znaczek przedstawiający logo (ślimak) zaprojektowany przez Andrzeja Taranka.

Stowarzyszenie zorganizowało wiele imprez zainspirowanych twórczością Noblisty. I tak np. w 2004 r. w programie Targu Dominikańskiego znalazł się Dzień Güntera Grassa, podczas którego odbyły się projekcje filmów „Blaszany bębenek” i „Kot i mysz” w kinie „Neptun” połączone z dyskusją i wystawą fotografii. Na ulicy Długiej przed kinem „Neptun” grała grupa perkusyjna Jeunesse Musicale. Wieczorem miał miejsce „Teatr gotowania według Güntera Grassa”. Ta ostatnia impreza stała się już tradycją Stowarzyszenia.

Nasze Stowarzyszenie było inicjatorem i współorganizatorem imprez kulturalnych
i naukowych w Gdańsku związanych z 80. rocznicą urodzin pisarza w 2007 roku i jego 85. jubileuszem w 2012 roku, a także rocznicą 90 urodzin artysty w roku 2017. W 2012 roku współorganizowaliśmy m.in. Międzynarodowe Warsztaty „Günter Grass – Dzieło
i recepcja / Werk und Rezeption” na Uniwersytecie Gdańskim, w których wzięli udział doświadczeni i młodzi badacze-grassolodzy z Chorwacji, Danii, Niemiec, Polski i Rosji. W ramach warsztatów miało miejsce spotkanie autorskie z Günterem Grassem.

Debata na Uniwersytecie Gdańskim z udziałem Güntera Grassa, 2007.
Fot. Ewa Rachoń

W 2017 roku współorganizowaliśmy 3 wystawy dotyczące twórczości artysty –
w przestrzeni publicznej „Günter Grass – spojrzenie z Gdańska” (z 4G i Domem Chodowieckiego/Grassa), na Uniwersytecie Gdańskim – „GG na UG” oraz w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa – „Grass a Kaszuby/i”. W roku jubileuszowym współdziałaliśmy także przy powstaniu trzech publikacji – „Gdańskiej encyklopedii Güntera Grassapod redakcją Mirosława Ossowskiego i Marka Jaroszewskiego, tomu wspomnieniowego „Günter Grass – Odpominania / Entinnerung. W 90. rocznicę urodzin / Zum 90. Geburtstagsjubiläum” pod redakcją Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk i katalogu „Grass a Kaszuby/i. Grass a Kaszëbë/Kaszëbi. Grass and Kashubia/NS”  pod redakcją Marty Wróblewskiej i Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk.

Pomysłów wiele. Zapraszamy z pomysłami i wolą współdziałania!

Wystawa „Günter Grass – spojrzenie z Gdańska”. Skwer Świętopełka, maj 2017.
Fot. Andrzej Szewczyk

 

! Tutaj znajdziesz archiwalną stronę Stowarzyszenia

Print Friendly, PDF & Email