Władze Stowarzyszenia

Zarząd kadencji 2023−2026
Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk − prezes
Izabela Braun-Gwiazdowska − sekretarz
Magdalena Nieczuja-Goniszewska − członek Zarządu
Marta Turska − skarbnik
Monika Wolting − wiceprezes

Komisja Rewizyjna 2023−2026
Maciej Kraiński
Mirosław Ossowski − przewodniczący
Ewa Rachoń

Sąd Koleżeński 2023−2026
Ewelina Kamińska-Ossowska
Alina Lewandowska − przewodnicząca
Magdalena Łogin

Zarząd kadencji 20202023
Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk − prezes
Bogumiła Cirocka − sekretarz
Maciej Kraiński − wiceprezes
Marta Turska − skarbnik
Marta Wróblewska − członek Zarządu

Komisja Rewizyjna 2020−2023
Leszek Kopeć
Mirosław Ossowski − przewodniczący
Ewa Rachoń

Sąd Koleżeński 2020−2023
Joanna Bednarek
Alina Kietrys − przewodnicząca
Monika Wolting

Zarząd kadencji 2017−2020
prezes − Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk
członek Zarządu − Maciej Kraiński
wiceprezes − Ewa Rachoń
sekretarz − Ewelina Rogala
skarbnik − Marta Turska

Komisja Rewizyjna 2017−2020
Andrzej Fac
Bożena Ptak
Mirosław Ossowski − przewodniczący

Sąd Koleżeński 2017−2020
Mieczysław Abramowicz − przewodniczący
Jerzy Kiszkis
Janusz Mosakowski

Zarząd kadencji 2014–2017
Mirosław Ossowski – prezes
Ewa Rachoń – wiceprezes
Janusz Mosakowski – skarbnik
Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk – sekretarz
Maciej Kraiński – członek Zarządu

Zarząd kadencji 2011–2014
Mirosław Ossowski – prezes
Ewa Rachoń – wiceprezes
Janusz Mosakowski – skarbnik
Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk – sekretarz
Maciej Kraiński – członek Zarządu

Zarząd kadencji 2006–2009
Maciej Kraiński  – prezes
Mirosław Ossowski  – wiceprezes
Alina Lewandowska – skarbnik
Ewa Rachoń – sekretarz
Magdalena Olszewska – członek Zarządu

Zarząd kadencji 2003–2006
Maciej Kraiński – prezes
Mirosław Ossowski– wiceprezes
Andrzej Fac – skarbnik
Ewa Rachoń – sekretarz
Dariusz Wołodźko – członek Zarządu

Print Friendly, PDF & Email