Konferencja Günter Grass. Dialogi i konfrontacje interkulturowe

międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna
Günter Grass. Dialogi i konfrontacje interkulturowe / Interkulturelle Dialoge und Auseinandersetzungen / Intercultural Dialogues and Encounters, Gdańsk 69 X 2022

program
księga abstraktów
afisz

Z okazji 95. rocznicy urodzin omnikreatywnego artysty zapraszamy na konferencję, której celem będzie wymiana refleksji na temat najnowszych tendencji w recepcji twórczości Güntera Grassa, a także ponowne odczytanie dzieła jego życia w jakże dynamicznie zmieniającej się teraźniejszości społeczno-kulturowej. Zapraszamy zatem do Gdańska, miejsca urodzenia laureata literackiej Nagrody Nobla, które uwiecznił w literaturze jako miasto pogranicza, miejsce konfrontacji i rywalizacji, ale także współdziałania i przenikania się kultur.

Globalizacja, migracje i zmiany klimatyczne to nieodłączne aspekty teraźniejszości. Naszą dzisiejszą codzienność kształtuje jednocześnie nadal także Grassowskie „Vergegenkunft” – niedokończone rozrachunki z przeszłością (m.in. z II Wojną Światową i kolonializmem) oraz nasilenie tendencji nacjonalistycznych ze skłonnością do autorytaryzmu i homogeniczności kulturowej. Rozważania na powyższe tematy Günter Grass podjął nie tylko po to, by podzielić się spojrzeniem człowieka świadomie przyglądającego się czasom, w których przyszło mu żyć, ale jednocześnie aby zaproponować alternatywny projekt postrzegania świata w złożoności jego relacji. Literaturę i sztukę uprawiał jako medium (między)kulturowego dialogu o wielu znaczeniach i w wielu wymiarach, a ponadto − a może przede wszystkim – o potencjale kształtowania przyszłości.

I tak prowadził Grass wielotorowy dialog z czasoprzestrzenią. Jako obywatel zabierał głos, aby wyrazić to „co musi zostać powiedziane”. Zawód pisarza pojmował jako uwidocznienie tego, co niewidzialne i „rozdrapywanie zbyt szybko zabliźnionych ran”. Niestrudzony oświeceniowiec nie cofał się przed przyjęciem odpowiedzialności i inicjowaniem zmiany.

Na ile i w jaki sposób interpretuje się dziś dzieło życia Grassa z różnych perspektyw? Na ile i w jaki sposób odczytuje się dzieło jego życia w aktualnym kontekście społeczno-kulturowym z różnych miejsc świata? – oto pytania przewodnie nadchodzącego spotkania.

W centrum planowanej interdyscyplinarnej konferencji znajdą się przede wszystkim następujące zagadnienia:

  • Wykraczając poza „czysty, wyuczony język literacki”. Artysta jako obywatel. Sztuka zaangażowana a społeczeństwo obywatelskie. Teksty Grassa jako interwencja i strategia polityczna (słowa kluczowe takie jak migranci, mniejszości kulturowe, kobiety i patriarchalizm, zmiany klimatyczne, pamięć zbiorowa oraz komunikacja międzypokoleniowa).
  • Artysta i jego transkulturowe powiązania. Grassa dialogi intelektualne i korespondencje intertekstualne.
  • Dialog intermedialny – słowo i obraz w dialogu w twórczości Grassa. Współzależność słowa
    i obrazu w dziełach Grassa. Od słowa do intermedialnych dialogów artystycznych.
  • Przekłady Grassa dzisiaj (m.in. słowa kluczowe takie jak Grassa warsztat translatorski, nacechowanie dialektalne, koloryt lokalny, obcość i alteracja w perspektywie translatorskiej, dzieło Grassa jako punkt odniesienia w dyskursie o teorii przekładu i pamięci).
  • Dzieło Grassa w nowych mediach. W świetle aktualnych przemian chcielibyśmy przyjrzeć się obecności dzieła Grassa w świecie wirtualnym, uwzględniając przy tym wpływ pandemii Covid-19.

Konferencja odbywa się także w ramach jubileuszu 100-lecia powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku (TPNiS), którego kontynuatorem jest Gdańskie Towarzystwo Naukowe (GTN).

na obrady wstęp wolny! Zapraszamy!

Panele konferencji będą tłumaczone symultanicznie (języki konferencyjne: polski, niemiecki i angielski).

Organizatorzy i Partnerzy
Uniwersytet Gdański / Wydział Filologiczny / Instytut Filologii Germańskiej / Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza / International Border Studies Center
Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku
Academia Baltica (Lübeck / Sankelmark)
Europejskie Centrum Solidarności
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Instytut Kaszubski
Instytut Kultury Miejskiej
Miasto Gdańsk
Nadbałtyckie Centrum Kultury
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia

Patronat honorowy
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
Konsul Generalna Niemiec Cornelia Pieper
Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Patronaty medialne
„Gazeta Wyborcza”
„Prestiż”
trójmiasto.pl
Radio Kaszëbë
„Rocznik Gdański”

Organizacja
dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG
mgr Izabela Braun-Gwiazdowska
dr Marta Turska
mgr Marta Wróblewska

Wolontariusze
Aleksandra Baczewska
Gabriela Ksepka
Polina Yekimova

Kontakt  grass_conference2022@ug.edu.pl

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email