Jubileusz X-lecia Stowarzyszenia

Z okazji 86. urodzin Güntera Grassa 16 października 2013 roku w Muzeum Narodowym w Gdańsku odbył się finisaż wystawy grafik Grassa. Wieczór prowadziła Ewa Rachoń. Mirosław Ossowski przedstawił nowy numer czasopisma Studia Germanica Gedanensia „Günter Grass. Werk und Rezeption”. Gość Stowarzyszenia, Pani Krystyna Łubieńska, recytowała sonety z tomu „Listopadia”.

Pani Ewa Rogaczewska wręczyła Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury Ewie Rachoń i Maciejowi Kraińskiemu, natomiast Stowarzyszenie otrzymało Medal Prezydenta Miasta Gdańska za wkład w krzewienie kultury. Natępnie Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk i Janusz Mosakowski odczytali życzenia urodzinowe dla Solenizanta.

Grafiki od Güntera Grassa

W ramach obchodów „Wokół Grassa” w dniu 28.09.2013 została zorganizowana „Wędrówka szlakami gdańskimi Güntera Grassa” w historycznym centrum miasta prowadzona przez Annę Kowalewską-Mróz i Mirosława Ossowskiego. Następnie odbył się Wernisaż w Muzeum Narodowym w Gdańsku powiązany z uroczystością przekazania trzech grafik do Muzeum przez Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku. Gości przywitał dyrektor Muzeum Wojciech Bonisławski. Podczas spotkania Maciej Kraiński opowiedział historię grafik, a Magdalena Olszewska przedstawiła wykład „Ut pictura poesis czyli… jak ugryźć twórczość plastyczną Güntera Grassa?”

Obchody „Wokół Grassa”

W dniach 27.09.-16.10.2013 odbyły się obchody „Wokół Grassa”. Otworzył je wernisaż wystawy „Zangs u Grassa. Formacje strukturalne”. W programie znalazły się imprezy organizowane przez Gdańską Galerię Miejską, Muzeum Narodowe w Gdańsku i Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku, m.in. tegoroczna Grassomania inspirowana „Ostatnimi tańcami” Grassa, a także Wernisaż wystawy grafik Grassa i „Wędrówka szlakami gdańskimi Güntera Grassa”. Na zdjęciu: Oficyna Gdańska przedstawia w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa bibliofilskie wydanie „Blaszanego bębenka”. Od lewej: Iwona Bigos, Prof. Janusz Górski, Florian Staniewski.