Ultimo? Czy nasz świat zmierza do unicestwienia?

16 października 2019 roku odbył się w Sali Teatralnej budynku Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego akademicki pokaz fragmentów filmu Szczurzyca (1996)
w reżyserii Martina Buchhorna, połączony z dyskusją panelową.

Fragmenty ekranizacji (czas projekcji 30 min.) postapokaliptycznej powieści Güntera Grassa pod tym samym tytułem zaprezentowano z polskimi napisami, przygotowanymi przez studentki filologii germańskiej specjalizacji translatorskiej. Magdalena Bartkowska, Kamila Gryguś, Martyna Stanulewicz, Aleksandra Sztabnik i Patrycja Ulan pracowały pod opieką dr Marty Turskiej.

Po projekcji fragmentów filmu odbyła się dyskusja panelowa pt. „Ultimo? Czy nasz świat zmierza do unicestwienia?”. Wzięli  w niej udział prof. UG dr hab. Dorota Rancew-Sikora (UG) – socjolog i antropolog społeczny, dr Marta Turska (UG) – kulturoznawca, językoznawca i tłumaczka oraz prof. dr hab. Leszek Żyliński  (UMK) – germanista, literaturoznawca, specjalizujący się w historii niemieckiej literatury, kultury i idei XIX−XXI wieku. Dyskusję poprowadziła dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (UG) – germanistka, literaturoznawca z antropologicznym zacięciem, prezes Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku.

Czytaj dalej

„Pomiędzy swojskością a obcością” − wystawa fotograficzna i debata na UG

W październiku 2019 w budynku Neofilologii UG można było zobaczyć wystawę fotograficzną Pomiędzy swojskością i obcością. Obrazowanie nastroju Kaszub. Fotografie powstały podczas objazdu studyjnego po Kaszubach studentów antropologii kulturowej/etnografii z Johannes Gutenberg Universität w Moguncji w maju 2018,
w których brali udział także studenci filologii germańskiej i etnofilologii kaszubskiej UG.

Nie mogło się obyć bez Güntera Grassa, gdyż to jego twórczość i działalność ukształtowała obraz Kaszub  w świadomości niemieckiej. Dla studentów pełnił roę jednego z dooropenerów do kaszubskiego świata. W ramach projektu odbyły się także polsko-niemieckie warsztaty literackie nt. Obraz Kaszub i Kaszubów w twórczości Güntera Grassa (prowadzenie Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk).

Projekt „nauczanie poprzez badanie” realizowały antropologia kulturowa/etnografia na JGU w Moguncji i filologia germańska na UG (Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza), we współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem Güntera Grassa, z etnofilologią kaszubską (Centrum Języka i Kultury Kaszubskiej UG) oraz Instytutem Kaszubskim.

Czytaj dalej