Ultimo? Czy nasz świat zmierza do unicestwienia?

16 października 2019 roku odbył się w Sali Teatralnej budynku Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego akademicki pokaz fragmentów filmu Szczurzyca (1996)
w reżyserii Martina Buchhorna, połączony z dyskusją panelową.

Fragmenty ekranizacji (czas projekcji 30 min.) postapokaliptycznej powieści Güntera Grassa pod tym samym tytułem zaprezentowano z polskimi napisami, przygotowanymi przez studentki filologii germańskiej specjalizacji translatorskiej. Magdalena Bartkowska, Kamila Gryguś, Martyna Stanulewicz, Aleksandra Sztabnik i Patrycja Ulan pracowały pod opieką dr Marty Turskiej.

Po projekcji fragmentów filmu odbyła się dyskusja panelowa pt. „Ultimo? Czy nasz świat zmierza do unicestwienia?”. Wzięli  w niej udział prof. UG dr hab. Dorota Rancew-Sikora (UG) – socjolog i antropolog społeczny, dr Marta Turska (UG) – kulturoznawca, językoznawca i tłumaczka oraz prof. dr hab. Leszek Żyliński  (UMK) – germanista, literaturoznawca, specjalizujący się w historii niemieckiej literatury, kultury i idei XIX−XXI wieku. Dyskusję poprowadziła dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (UG) – germanistka, literaturoznawca z antropologicznym zacięciem, prezes Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku.

W debacie poruszono m.in. następujące zagadnienia: Grass jako pisarz zaangażowany społecznie, możliwości odczytywania twórczości Güntera Grassa, a zwłaszcza powieści Szczurzyca, w aktualnym kontekście kulturowo-społecznym, w tym kryzysu klimatycznego i wzrastających tendencji nacjonalistycznych. Ponadto podjęto kwestię tłumaczenie ścieżki dialogowej ekranizacji powieści i związane z tym dylematy tłumacza, zyski, straty i niedosyty przy ekranizacji tekstów literackich na przykładzie Szczurzycy, a także feminizm oraz obraz Kaszubów i Kaszub w Szczurzycy. Zapis rozmowy ukazał się w Roczniku Gdańskim, który sprawował patronat medialny. Elektroniczna wersja tomu dostępna jest pod linkiem http://rocznikgdanski.gtn.cba.pl/files/RG_2019.pdf

19 października 2019 odbył się spacer tematyczny literackim szlakiem powieści Szczurzyca. Poprowadziła nas Annę Kowalewską-Mróz – germanistka i licencjonowany przewodnik po Gdańsku, finiszującą na UG doktorat na temat przedstawienia sztuki gdańskiej w utworach Güntera Grassa i Stefana Chwina.

Projekt zrealizowany w ramach programu Grassomania 2019. We want you i Roku Antyfaszystowskiego, we współpracy z Pracownią Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza (IFG UG) i Gdańską Galerią Miejską.

Projekt graficzny wydarzenia: Dominika Skutnik

Print Friendly, PDF & Email