Konkurs „Znalezione u GG”

Przed pięciu laty odszedł Günter Grass. Pamiętamy i wspominamy. W imieniu Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku zapraszam do wzięcia udziału w konkursie „Znalezione u GG”.

Który fragment z twórczości Güntera Grassa jest Państwu najbliższy? Może to w jego słowach odnaleźliście odpowiedzi na nurtujące pytania. Do których wersów wracacie wspominając jego postać i twórczość?

Zapraszamy do nadsyłania Państwa ulubionych fragmentów z twórczości Güntera Grassa, także wizualnej, na adres Stowarzyszenia grass.gdansk@op.pl Tekst Grassa
o objętości do ok. 1200 znaków lub zdjęcie pracy wizualnej prosimy opatrzyć kilkuzdaniowym komentarzem, dlaczego właśnie te słowa / tak praca do Państwa przemówiły/a. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja br.

Fragmenty twórczości G. Grassa wraz z komentarzami będziemy publikować na profilu facebookowym SGG. Z początkiem maja rozlosujemy wśród uczestników konkursu
dwa egzemplarze „Gdańskiej encyklopedii Güntera Grassa” i jeden egzemplarz tomu „Günter Grass – Odpominania / Entinnerungen”.

Prosimy zaopatrzyć swój tekst w informacje bibliograficzne z podaniem tytułu utworu,
w przypadku tłumaczenia – nazwiska tłumacza, miejsca i roku wydania, nazwy wydawnictwa oraz strony (zakresu stron), na której można znaleźć wybrany fragment wg wzoru: G. Grass: Z dziennika ślimaka, tłum. S. Błaut, Gdańsk: Wydawnictwo Oskar, 1999, s. X.

Zgłoszenia można nadsyłać w języku polskim, niemieckim lub angielskim, w formie pisemnej, nagrania audio lub filmiku, zawierającego dokumentację odczytania wybranego fragmentu wraz z komentarzem.

Print Friendly, PDF & Email