Konkurs fotograficzny Jesienne wędrówki z Günterem Grassem. Fotografia reporterska

Odnośnik

Uczestników Wędrówek z Günterem Grassem zapraszamy do wzięcia udziału
w konkursie na fotografię reporterską.

Fotografia to też świadek wydarzenia. I o nadsyłanie takich ujęć prosimy – dokumentujących nasze spacery, chwile odkrywania Gdańska i Kaszub grassowskimi szlakami, odczytywania przestrzeni za pomocą jego literackich kodów oraz wspólnego szukania odpowiedzi na pytania: Dlaczego głos Grassa jest i dziś tak aktualny? Dlaczego jest tak ważny dla nas, w Gdańsku i na Pomorzu?

Zainteresowanych prosimy o przesłanie do 25 października 2020 r. na adres Stowarzyszenia Güntera Grassa grass.gdansk@op.pl do 5 cyfrowych fotografii , opatrzonych nazwiskiem autora i tytułem, z zaznaczeniem tematyki spaceru i daty jego przeprowadzenia. Do zgłoszenia należy dołączyć skan wydruku wypełnionego i podpisanego Oświadczenia uczestnika konkursu,  ewentualnie w przypadku niepełnoletniego uczestnika także Oświadczenia rodzica / prawnego opiekuna dziecka.

Więcej Czytaj dalej

Wędrówki z Günterem Grassem. Zaproszenie

W ramach festiwalu Grassomania 12 zapraszamy na jesienne wędrówki z Günterem Grassem. W kolejne soboty września i października  /19 IX, 26 IX, 3 X,10 X i 17 X/ znawcy twórczości artysty poprowadzą grassowskimi szlakami Miasta i Kaszub. Będziemy odczytywać przestrzeń przez pryzmat dialogów powojennych gdańskich pisarzy z Grassem i  noblisty ze sztuką gdańską. Będziemy przemierzać Gdańsk śladami interwencji i realizacji artystycznych inspirowanych jego twórczością
w przestrzeni publicznej. Grassowskim tropem udamy się na Kaszuby. Odwiedzimy Wrzeszcz szlakiem chłopięcych inicjacji w powieściach noblisty. W drodze będziemy wspólnie szukać odpowiedzi na pytania: Dlaczego głos Grassa jest i dziś tak aktualny? Dlaczego jest tak ważny, nie tylko dla nas w Gdańsku i na Pomorzu?

Uczestników spacerów zapraszamy do konkursu na zdjęcie reporterskie z naszych wędrówek. Najlepszych 15 zdjęć wyeksponujemy w ramach wystawy fotograficznej na Uniwersytecie Gdańskim.

  • spacery są nieodpłatne
  • zróżnicowany czas trwania:
    objazd po Kaszubach 8−8,5 godziny, spacery po Gdańsku 2,5−3 godzin
  • liczba uczestników ograniczona (20−25 osób)
  • obowiązuje wcześniejsza rejestracja mailowa na adres:  grass.gdansk@op.pl  formularz zgłoszenia

Wędrówkowe kalendarium: Czytaj dalej