Wystawa „Günter Grass – patrząc z Gdańska”

W ramach obchodów jubileuszu 90. urodzin artysty w maju 2017 stanęła w Parku Świętopełka przy ulicy Szerokiej wystawa Günter Grass – patrząc
z Gdańska. Ukazuje postać
i twórczość pisarza-noblisty, grafika i rzeźbiarza, a także jego powojenne kontakty
z miastem urodzenia. Łącząc słowo i obraz w przestrzeni publicznej bezpośrednio sąsiadującej z 4G zaprezentowano prace z kolekcji gdańskiej, tym samym promując Grassa także jako twórcę sztuki wizualnej.

Wystawa nabrała wędrownego charakteru – latem można było zobaczyć ją na dziedzińcu Domu Chodowieckiego/Grassa, w październiku na placu J. Wybickiego obok ławeczki Grassa i Oskara, następnie elementy wystawy wróciły do obiektu przy ul. Sierocej na Osieku.

Wystawę przygotowano we współpracy 4G, Domu Chodowieckiego i Grassa, SGG, Pracowni Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza (IFG, UG) i Instytutu Kaszubskiego.

koncepcja wystawy – Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk i Marta Wróblewska
projekt graficzny – Anna Witkowska
projekt ekspozycji – Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto.