Gdańska encyklopedia Güntera Grassa

Po blisko pięcioletnich przygotowaniach ukazała się w kwietniu 2017 roku nakładem Oficyny GdańskiejGdańska encyklopedia Güntera Grassa.

Leksykon zawiera 271 haseł napisanych przez 28 autorów z Polski i zagranicy. Jej redaktorami są prof. Marek Jaroszewski i prof. Mirosław Ossowski (redakcja naukowa) oraz dr Piotr Wiktor Lorkowski. Autorem projektu graficznego i typograficznego jest prof. Janusz Górski. Publikacja została zaplanowana jako kompendium wiedzy o twórczości literackiej i artystycznej Grassa, o jego biografii i działalności publicznej. Czytelnik znajdzie w niej m.in. analizy i komentarze dotyczące jego powieści i opowiadań oraz charakterystyki występujących w nich najważniejszych postaci, ponadto informacje
o jego poezji i utworach scenicznych, o międzynarodowych kontaktach i recepcji, związkach z Polską i opisach Gdańska oraz regionu.

Encyklopedię wzbogacają 192 ilustracje, w tym zdjęcia rodzinne i dokumenty archiwalne, grafiki i rzeźby Grassa, jego projekty okładek książkowych, okładki polskich przekładów, zdjęcia historycznego i współczesnego Gdańska.

Projekt organizacyjnie wspierało Stowarzyszenie Güntera Grassa.