Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2021

W roku 2021 Stowarzyszenie kolejny rok działało w warunkach pandemii. Obostrzenia sanitarne i kolejne fazy lockdownu wymogły zweryfikowanie i zmodyfikowanie planów działalności. Pomimo obiektywnych utrudnień udało nam się zrealizować szereg działań, na które jako podmiot wiodący uzyskaliśmy dwa granty na łączną sumę
35 000 zł.

Zarząd działał w składzie Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (prezes), Bogumiła Cirocka (sekretarz), Maciej Kraiński (wiceprezes), Marta Turska (skarbnik) i Marta Wróblewska (członek Zarządu). W 2021 roku Zarząd spotkał się trzykrotnie hybrydowo:  26 lutego, 12 maja i 28 października. W I połowie 2022 roku dwukrotnie – 9 lutego
i 10 maja Ze względu na obostrzenia pandemiczne kolejny rok Zebranie Walne Członków odbyło się w końcówce drugiego kwartału, tj. w dniu 9 czerwca 2021 roku.

Czytaj dalej