Konkurs fotograficzny Jesienne wędrówki z Günterem Grassem. Fotografia reporterska

Uczestników Wędrówek z Günterem Grassem zapraszamy do wzięcia udziału
w konkursie na fotografię reporterską.

Fotografia to też świadek wydarzenia. I o nadsyłanie takich ujęć prosimy – dokumentujących nasze spacery, chwile odkrywania Gdańska i Kaszub grassowskimi szlakami, odczytywania przestrzeni za pomocą jego literackich kodów oraz wspólnego szukania odpowiedzi na pytania: Dlaczego głos Grassa jest i dziś tak aktualny? Dlaczego jest tak ważny dla nas, w Gdańsku i na Pomorzu?

Zainteresowanych prosimy o przesłanie do 25 października 2020 r. na adres Stowarzyszenia Güntera Grassa grass.gdansk@op.pl do 5 cyfrowych fotografii , opatrzonych nazwiskiem autora i tytułem, z zaznaczeniem tematyki spaceru i daty jego przeprowadzenia. Do zgłoszenia należy dołączyć skan wydruku wypełnionego i podpisanego Oświadczenia uczestnika konkursu,  ewentualnie w przypadku niepełnoletniego uczestnika także Oświadczenia rodzica / prawnego opiekuna dziecka.

Więcej

Regulamin konkursu

http://grass-gdansk.org/wp-content/uploads/2020/09/regulamin-konkursu-fotograficznego-Jesienne-wędrówki.pdf

Załącznik nr 1 Oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna dziecka

http://grass-gdansk.org/2020/09/15/konkurs-fotograficzny-jesienne-wedrowki-z-gunterem-grassem-fotografia-reporterska/konkurs-fotograficzny-zalacznik-1/

Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika konkursu

http://grass-gdansk.org/wp-content/uploads/2020/09/Konkurs-fotograficzny-ZAŁĄCZNIK-2.pdf

Print Friendly, PDF & Email