Wyniki konkursu „Znalezione u GG”

Dziękujemy za zgłoszenia w konkursie „Znalezione u GG”. Trzy nagrody –
2 egzemplarze „Gdańskiej encyklopedii Güntera Grassa” pod redakcją Mirosława Ossowskiego i Marka Jaroszewskiego oraz 1 egzemplarz „Günter Grass – Odpominania / Entinnerungen” pod redakcją Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk, otrzymują:

1. Grażyna Niemyjska
2. Zbigniew Walczak
3. Elżbieta Bajerska

Gratulujemy serdecznie! Dziękujemy za podzielenie się Państwa refleksjami. Nagrody wręczymy w październiku podczas corocznego spotkania Stowarzyszenia w jubileusz urodzin pisarza.

Zapraszamy do pozakonkursowego przysyłania ulubionych fragmentów twórczości Güntera Grassa oraz Państwa refleksji. Na naszym profilu FB jest dla nich zawsze miejsce 🙂

Dziękujemy za współpracę przy przeprowadzeniu konkursu Pani Magdalenie Nieczui-Goniszewskiej, kierownik biura Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku UG

Konkurs „Znalezione u GG”

Przed pięciu laty odszedł Günter Grass. Pamiętamy i wspominamy. W imieniu Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku zapraszam do wzięcia udziału w konkursie „Znalezione u GG”.

Który fragment z twórczości Güntera Grassa jest Państwu najbliższy? Może to w jego słowach odnaleźliście odpowiedzi na nurtujące pytania. Do których wersów wracacie wspominając jego postać i twórczość?

Zapraszamy do nadsyłania Państwa ulubionych fragmentów z twórczości Güntera Grassa, także wizualnej, na adres Stowarzyszenia grass.gdansk@op.pl Tekst Grassa
o objętości do ok. 1200 znaków lub zdjęcie pracy wizualnej prosimy opatrzyć kilkuzdaniowym komentarzem, dlaczego właśnie te słowa / tak praca do Państwa przemówiły/a. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja br.

Fragmenty twórczości G. Grassa wraz z komentarzami będziemy publikować na profilu facebookowym SGG. Z początkiem maja rozlosujemy wśród uczestników konkursu
dwa egzemplarze „Gdańskiej encyklopedii Güntera Grassa” i jeden egzemplarz tomu „Günter Grass – Odpominania / Entinnerungen”.

Czytaj dalej

Ultimo? Czy nasz świat zmierza do unicestwienia?

16 października 2019 roku odbył się w Sali Teatralnej budynku Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego akademicki pokaz fragmentów filmu Szczurzyca (1996)
w reżyserii Martina Buchhorna, połączony z dyskusją panelową.

Fragmenty ekranizacji (czas projekcji 30 min.) postapokaliptycznej powieści Güntera Grassa pod tym samym tytułem zaprezentowano z polskimi napisami, przygotowanymi przez studentki filologii germańskiej specjalizacji translatorskiej. Magdalena Bartkowska, Kamila Gryguś, Martyna Stanulewicz, Aleksandra Sztabnik i Patrycja Ulan pracowały pod opieką dr Marty Turskiej.

Po projekcji fragmentów filmu odbyła się dyskusja panelowa pt. „Ultimo? Czy nasz świat zmierza do unicestwienia?”. Wzięli  w niej udział prof. UG dr hab. Dorota Rancew-Sikora (UG) – socjolog i antropolog społeczny, dr Marta Turska (UG) – kulturoznawca, językoznawca i tłumaczka oraz prof. dr hab. Leszek Żyliński  (UMK) – germanista, literaturoznawca, specjalizujący się w historii niemieckiej literatury, kultury i idei XIX−XXI wieku. Dyskusję poprowadziła dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (UG) – germanistka, literaturoznawca z antropologicznym zacięciem, prezes Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku.

Czytaj dalej

„Pomiędzy swojskością a obcością” − wystawa fotograficzna i debata na UG

W październiku 2019 w budynku Neofilologii UG można było zobaczyć wystawę fotograficzną Pomiędzy swojskością i obcością. Obrazowanie nastroju Kaszub. Fotografie powstały podczas objazdu studyjnego po Kaszubach studentów antropologii kulturowej/etnografii z Johannes Gutenberg Universität w Moguncji w maju 2018,
w których brali udział także studenci filologii germańskiej i etnofilologii kaszubskiej UG.

Nie mogło się obyć bez Güntera Grassa, gdyż to jego twórczość i działalność ukształtowała obraz Kaszub  w świadomości niemieckiej. Dla studentów pełnił roę jednego z dooropenerów do kaszubskiego świata. W ramach projektu odbyły się także polsko-niemieckie warsztaty literackie nt. Obraz Kaszub i Kaszubów w twórczości Güntera Grassa (prowadzenie Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk).

Projekt „nauczanie poprzez badanie” realizowały antropologia kulturowa/etnografia na JGU w Moguncji i filologia germańska na UG (Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza), we współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem Güntera Grassa, z etnofilologią kaszubską (Centrum Języka i Kultury Kaszubskiej UG) oraz Instytutem Kaszubskim.

Czytaj dalej

Spotkanie integracyjne w Waplewie

A w Waplewie słońce mamy
Na grassiaków tu czekamy
Przybywajcie przyjaciele
Bo atrakcji będzie wiele
Lipiec idzie krokiem sporym
Doktoranty, Profesory
Nuże pędem do Waplewa
Gdzie historie szepczą drzewa
Zatem drzwi stoją otworem
Wasz Matteo – con amore.

Odpowiadając na powyższe zaproszenie Macieja Kraińskiego, kierującego Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim, członkowie Stowarzyszenia wraz
z rodzinami spotkali się 6 lipca 2019 na Ziemi Sztumskiej. Gospodarz oprowadził nas po pałacu, dzieląc się opowieściami o nim i jego mieszkańcach, a następnie usiedliśmy do stołu zastawionego przywiezionymi przez uczestników potrawami.

 

Wernisaż wystawy „Pomiędzy swojskością a obcością” w Moguncji

25 czerwca 2019 roku w centrum wystawienniczym Schule des Sehens [Szkoła Patrzenia] na terenie kampusu Johannes Gutenberg Universität w Moguncji odbył się wernisaż wystawy fotograficznej  Pomiędzy swojskością a obcością. Obrazowanie nastroju Kaszub / Zwischen Eigen und Fremd. Stimmungsbilder der Kaschubei, realizowanego przez studentów antropologii kulturowej z Moguncji przy udziale studentów filologii germańskiej z Uniwersytetu Gdańskiego. Po dwóch latach od opracowania koncepcji projektu Historia i rewitalizacja kultury kaszubskiej / Geschichte und Revitalisierung der kaschubischen Kultur polsko-niemiecki zespół pokazał wyniki pracy!

FotoLoft Maciej Rusinek

Czytaj dalej

Teatr gotowania „Smaki pamięci – pamięć smaków”

Kolejna edycja Teatru Gotowania wedle Güntera Grassa połączyliśmy z obchodami jubileuszu  XV-lecia istnienia Stowarzyszenia. Scenariusz jubileuszowego spektaklu literacko-kulinarnego „Smaki pamięci – pamięć smaków” bazował na treści powieści Turbot, Blaszany bębenek, Przy obieraniu cebuli oraz Skrzynka. Punktem wyjścia, prologiem, był wiersz „Czego nam brak”

[…] Naprzód? To już znamy.
Czemu nie rozwijać się w tył,
p
rędko i bez mitrężenia.
Każdemu wolno coś tam wziąć ze sobą, coś tam.

My już rozwija my się wstecz – […]

Czytaj dalej

Promocja publikacji „Günter Grass – Odpominania/Entinnerungen”

13 kwietnia 2018   roku, w trzecią rocznicę śmierci artysty w Filii Gdańskiej WiMBP odbyła się promocja tomu Günter Grass – Odpominania / Entinnerungen. Projekt i jego wynik zaprezentowała Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, redaktor tomu. W dyskusji panelowej wzięli udział Bożena Ptak, prof. Leszek Żyliński, Jerzy Kiszkis oraz prezes Stowarzyszenia.

Fot. Ewelina Rogala

Dziękujemy Zbigniewowi Walczakowi, kierownikowi filii Mariacka  za zaproszenie
w gościnne progi. Zapraszamy do osobistych spotkań z książką i niezmiennie do dalszych grassowskich odpominań.

Wystawa „Grass a Kaszuby/i” w 4G

10 listopada 2017 roku w Gdańskiej Galerii Guentera Grassa (4G) odbył się wernisaż wystawy Grass a Kaszuby/i. Wystawa prezentowała prace artystów gdańskich inspirowane ich spotkaniem z Grassa literackimi obrazami Kaszub i Kaszubów. Poprzedził ją letni plener na Kaszubach i objazd literackim szlakiem Grassa po Kaszubach, który poprowadziła Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk.

Do grona twórców należą: Piotr Józefowicz, Jacek Kornacki, Dorota Nieznalska, Anna Orbaczewska, Krzysztof Wróblewski, Michał Szlaga, Krzysztof Topolski, Anna Włodarska i Wojciech Zamiara. Kuratorem wystawy była Marta Wróblewska, inicjatorką i opiekunem merytorycznym – Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk. Stowarzyszenie było partnerem projektu.

 

Czytaj dalej

Tom jubileuszowy „Günter Grass − Odpominania/Entinnerungen”

Przygotowana na jubileusz rocznicy 90. urodzin artysty dwujęzyczna publikacja Günter Grass – Odpominania / Entinnerungen zawiera wspomnienia dotyczące recepcji twórczości i działalności Güntera Grassa.

Są to opowieści  w konwencji mikrohistorii o spotkaniu z artystą i/lub jego dziełem. Znalazły tu miejsce refleksje 29 autorów  z Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii: poruszonych twórczością Grassa czytelników, pisarzy, badaczy, tłumaczy
i współpracowników artysty. Do grona wspominających należą: Mieczysław Abramowicz, Paweł Adamowicz, Iwona Bigos, Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Józef Borzyszkowski, Gertrude Cepl-Kaufmann, Anna Czekanowicz, Hans Magnus Enzensberger, Andrzej Mestwin Fac, Ewa Graczyk, Antje Peters-Hirt, Marek Jaroszewski, Anna Kowalewska-Mróz, Peter Oliver Loew, Maciej Kraiński, Cezary Obracht-Prondzyński, Magdalena Olszewska, Hilke Ohsoling, Elżbieta Pękała, Cornelia Pieper, Ewa Rachoń, Gabriele Schopenhauer, Halina Stasiak, Dieter Stolz, Julian Preece, Tilman Spengler, Marek Szalsza, Marta Wróblewska i Leszek Żyliński.

Czytaj dalej