Zaproszenie na wirtualną wędrówkę Günter Grass – Niemiec, Polak, Kaszuba czy Gdańszczanin?

Zapraszamy w piątek 19 listopada o godz. 10.00 do Oliwskiego Ratusza Kultury na wędrówkę wirtualną po dzieciństwie Güntera Grassa. Zaproszenie kierujemy zwłaszcza do uczniów szkół średnich i ostatnich klas szkół podstawowych.

Po dzieciństwie „pisarza z Wrzeszcza” oprowadzi Bożena Ptak, nauczycielka i poetka, która w 2017 roku zrealizowała ze swoimi uczniami II Zespołu Szkół Społecznych STO w Gdańsku spektakl Dawniej w Gdańsku. Widowisko inspirowane życiem i twórczością Güntera Grassa. W ramach spotkania zaprezentujemy fragmenty spektaklu oraz wspólnie poszukamy odpowiedzi na tytułowe pytanie Günter Grass – Niemiec, Polak, Kaszuba czy Gdańszczanin? Zastanowimy się nad gdańskimi splotami kulturowymi, co z nich wyniknęło i wynika do dziś.

Spotkanie poprowadzi prof. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prezes Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku.

O spektaklu Dawniej w Gdańsku

W 90-tą rocznicę urodzin Güntera Grassa uczniowie szkół STO wędrowali śladami tego znakomitego prozaika, poety, dramaturga, eseisty, malarza, grafika i rzeźbiarza. Gimnazjaliści w ramach przygotowań czytali fragmenty powieści Güntera Grassa /w całości opowiastkę Kot i mysz/, analizowali wybrane wiersze. O Günterze Grassie powstało wiele opracowań oraz polskich tłumaczeń jego powieści i wierszy. Do tych źródeł sięgnęli realizatorzy, biorący w 2017 roku udział w projekcie Moja Mała Ojczyzna. Celem projektu jest przybliżanie uczniom historii, tradycji, kultury ich Małej Ojczyzny, czyli Gdańska, Kaszub i Pomorza.

Efektem wszystkich działań było widowisko prezentowane na deskach Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, w którego przygotowanie była zaangażowana cała szkolna społeczność. Wychowawcy poszczególnych klas ćwiczyły ze swoimi pociechami scenki, układy choreograficzna, z rodzicami szyli, zdobywali stroje, potrzebne rekwizyty…

O twórcach

Bożena Ptak – nauczycielka języka polskiego, poetka – napisała scenariusz oraz teksty wielu wykorzystanych w spektaklu piosenek. Muzyką i kompozycjami zajął się anglista Kuba Zaleski. Reżyserią i przygotowaniem aktorskim Irena Sawicka – emerytowana aktorka Teatru Miniatura w Gdańsku, a chorografią Małgorzata Krzaczyńska. Chór i solistów przygotowałaWacława Stoppa. Wszystkim, co związane ze scenografią, rekwizytami, zaproszeniami, wizualizacją, zajęły się dwie nauczycielki plastyki − Barbara Skowron-Zaleska i Bogna Klaman-Tarnowska.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt grass.gdansk@op.pl

Współorganizatorzy i partnerzy:
Oliwski Ratusz Kultury / Gdańska Galeria Miejska / Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza UG (Instytut Filologii Germańskiej) / Instytut Kaszubski

Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Gdańska.

Print Friendly, PDF & Email