Promocja publikacji „Günter Grass – Odpominania/Entinnerungen”

13 kwietnia 2018   roku, w trzecią rocznicę śmierci artysty w Filii Gdańskiej WiMBP odbyła się promocja tomu Günter Grass – Odpominania / Entinnerungen. Projekt i jego wynik zaprezentowała Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, redaktor tomu. W dyskusji panelowej wzięli udział Bożena Ptak, prof. Leszek Żyliński, Jerzy Kiszkis oraz prezes Stowarzyszenia.

Fot. Ewelina Rogala

Dziękujemy Zbigniewowi Walczakowi, kierownikowi filii Mariacka  za zaproszenie
w gościnne progi. Zapraszamy do osobistych spotkań z książką i niezmiennie do dalszych grassowskich odpominań.

Print Friendly, PDF & Email