Zebranie Walne Członków Stowarzyszenia

Zebranie Walne Członków Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku odbyło się zgodnie z planem w gościnnych progach Gdańskiej Galerii Güntera Grassa. Dzięki możliwości zdalnego uczestniczenia w obradach stworzyliśmy pomost Gdańsk-Łódź-Wrocław/Berlin.

Udzielono absolutorium odchodzącemu Zarządowi. Władze SGG kadencji 2020-2023 wybrano w składzie:

Zarząd: Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (prezes), Bogumiła Cirocka, Maciej Kraiński, Marta Turska i Marta Wróblewska

Komisja Rewizyjna: Leszek Kopeć, Mirosław Ossowski i Ewa Rachoń

Sąd Koleżeński: Joanna Bednarska, Alina Kietrys i Monika Wolting.

Gratulacje!

Jednogłośnie uchwalono przyznanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia Jerzemu Kiszkisowi. To wielki zaszczyt dla naszego grona.

Ze smutkiem przyjęliśmy decyzję Ewy Rachoń, współinicjatorki założenia SGG, o jej wycofaniu się z prac Zarządu. Przez 6 kolejnych kadencji Ewa Rachoń nie tylko sprawowała różne funkcje w Zarządzie, ale pełni(ła) także rolę klamry spinającej różne środowiska i charaktery.

Plany dotyczące 4G oraz Domu Chodowieckiego i Grassa przedstawił nam dyrektor Gdańskiej Galerii Miejskiej, Piotr Stasiowski.

Dziękujemy GGM za gościnę.

Jest co robić i z kim!

Weiterlesen